Zemědělství

Chráníme zdraví ozonem - Zemědělství.

Ozon představuje moderní technologii v živočišné výrobě a při ošetření plodin.

Ozon ekologicky a efektivně odstraňuje nežádoucí látky z plodin (bakterie, viry, plísně, pesticidy, hormony, postřiky). Může zpomalit růst mikroorganismů, a to jak ve vzduchu, tak na povrchu plodin. Použití ozonizačních technologií přináší v zemědělství i tyto výhody: hubení hmyzu a škůdců ve skladovacích zařízeních (sila apod.), eliminace hnilobných procesů, čištění ovzduší na farmě a okolí, úspora energie při větracích procesech, čištění napajedel a rozvodů vody, zvýšení imunitního systému u chovaných zvířat, omezení konvenčních antibiotik, dezinfekčních prostředků a léčiv, usnadnění extrakce některých těžkých kovů z půdy. Ve vodních plochách může minimalizovat bakteriální růst, snižovat výskyt parazitů, eliminovat přenos některých nemocí a redukovat nebo eliminovat „zelenání“ vody. Ozon se ve vodě rozkládá na čistý kyslík a tím zvyšuje jeho hladinu. Tato voda obohacená kyslíkem podporuje vývoj kořenů rostlin, což zlepšuje jejich zdraví a růst. Ideální využití má při pěstování plodin ve sklenících. EU se zavázala stanovit vysoké standardy pro opětovné použití odpadních vod ve sklenících. Cílem je snížit potřebu pesticidů, zvýšit používání dešťové vody a maximalizovat opětovné použití zavlažovací vody - a to co nejudržitelnějším způsobem. Pomocí ozonu lze ošetřit a znovu použít objem vody, který rostliny neabsorbují, což představuje výrazné úspory na nákladech.