Zdravotnictví

Chráníme zdraví ozonem - Zdravotnictví.

Ozonizace je jednou z nejefektivnějších metod dezinfekce, což je zárukou bezpečnosti personálu i pacientů.

Nemocnice a zdravotnická zařízení mají vysoké požadavky na čistotu a sterilitu prostředí. Ozonizace představuje bezdotykovou a velmi účinnou dezinfekci všech druhů povrchů a ovzduší. Po aplikaci se přirozeně rozkládá na čistý kyslík, nezanechává jakékoliv nežádoucí stopy po chemikáliích a tím i snižuje náklady na ostatní dezinfekční prostředky. Ozon se produkuje na místě potřeby, čímž se eliminují další zdroje potřebné pro manipulaci a skladování nebezpečných chemických látek. Ozonizaci lze aplikovat k dezinfekci ordinací, čekáren, nemocničního prádla, vozidel záchranné služby apod. Generátory naší řady jako jediné na trhu produkují ozon v lékařské kvalitě, proto je lze používat i na operačních sálech a k dezinfekci nástrojů. Ozon se v lékařství také aplikuje při léčbě kožních defektů, ve stomatologii a při ozonoterapii.