Kanceláře

Chráníme zdraví ozonem - Kanceláře.

Zdravotně nezávadné prostředí chrání Vaše zaměstnance, zákazníky a tím i Vaše podnikání.

Ozon je jedním z nejsilnějších dostupných dezinfekčních prostředků. Ozon, který je za normálních okolních podmínek plynný, se jednoduše smíchá se vzduchem v místnosti, a tak se rychle rozkládá a ničí mikroorganismy, viry a bakterie ve vzduchu a na površích, i na těch těžko přístupných. Ozonizací lze efektivně odstranit biologické látky, které jsou původcem špatných pachů. Ozon se po aplikace samovolně rozloží na čistý kyslík a vytvoří v místnosti pozitivnější a zdravější pracovní prostředí. Dezinfekci vaší kanceláře lze provést šokově, bez přítomnosti osob, ideálně mimo pracovní dobu. Generátor ozonu lze také napojit na stávající vzduchotechniku a ozon dávkovat v místnostech průběžně, v nízkých koncentracích. S neustálým vědomím nebezpečí pasivního kouření se stále častěji objevují speciálně určené kuřácké místnosti. Ošetření ozonem může zbavit místnost zápachu, kdy plyn reaguje s molekulami kouře, účinně je odděluje a umožňuje jim rozptýlit se.


Doprava

Chráníme zdraví ozonem - Doprava.

Ozon zajistí dokonalou dezinfekci kontaktních povrchů a ovzduší v dopravních prostředcích.

V prostředcích hromadné dopravy dochází k častému kontaktu cestujících s různými povrchy, jako jsou sedadla, opěradla, kliky, madla, tlačítka apod. Ozonem lze šokově zbavit všechny tyto povrchy bakterií, virů, plísní a zápachů, dezinfikovat klimatizace a těžko dostupné povrchy. To vše velmi efektivně, bez použití chemických prostředků. V nákladní dopravě lze kromě dezinfekce využít ozonu k prodloužení trvanlivosti přepravovaných komodit, jako je ovoce, zelenina, maso, obilniny apod


Gastronomie a ubytovací zařízení

Chráníme zdraví ozonem - Gastronomie a ubytovací zařízení.

Hotelové pokoje, restaurace a ostatní společenské prostory je obzvlášť v dnešní době nutné udržovat ve zdravotně nezávadném stavu.

Naše metoda ozonizace zbaví hotelové pokoje jakýchkoliv pachů, bez nutnosti tyto pachy překrývat jinými deodoranty. Vzduch bude čistý a místnost bude brzy k dispozici novým hostům, kteří si užijí svěží a zdravé prostředí. Ozon účinně dezinfikuje všechny druhy povrchů, i obtížně dostupné, textilie (koberce, záclony, pohovky, matrace) vč. deratizace hmyzu, roztočů, štěnic apod. V restauračních zařízeních lze ozon aplikovat k likvidaci bakterií na kontaktních površích, plísní, hmyzu, k likvidaci pachů v kuchyni, cigaretového kouře, k dezinfekci lednic, mrazáků, zásobovacích prostředků a prodloužení trvanlivosti skladovaných potravin. Ošetření ozonem je metoda šetrná k životnímu prostředí, nevyžaduje použití jakýchkoliv chemických látek, snižuje náklady na energie spojené s větráním a vytápěním.


Domácnost

Chráníme zdraví ozonem - Domácnost.

Řešíte, jak chránit zdraví své a svých blízkých? Začněte vytvořením zdravého a nezávadného prostření u vás doma.

Ozon je přírodní plyn, který účinně likviduje viry, bakterie, plísně, pachy, parazity, apod. Při reakci oxiduje a následně se rozkládá na čistý kyslík. Metoda ozonizace je ideálním řešením pro osoby náchylné na alergie, protože nevyžaduje použití jakýchkoliv chemikálií, které běžně obsahují čisticí prostředky. Tím je také šetrná k životnímu prostředí. Protože je ozon těžší než vzduch, proniká do hloubky mezi vlákna tkanin a obtížně dostupných povrchů. Jedna z nejčastějších příčin alergických onemocnění jsou roztoče. Ozonizaci lze efektivně využít k jejich hubení v lůžkovinách, matracích, kobercích, záclonách a dalších textiliích. Ozon lze také efektivně využít k desinfekci a dezodoraci ledniček, šatníků, botníků, toalet, komor, sklepů, garáží, automobilů.. Ozonem lze také nasytit vodu a tu využít jako dezinfekční prostředek bez přidaných chemikálií k oplachu potravin, které mohou obsahovat pesticidy, hormony, postřiky, bakterie, viry a plísně. Dále k hygieně domácích mazlíčků, k desinfekci pracovních ploch, textilií, zubních kartáčků atd.


Sportovní a relaxační zařízení

Chráníme zdraví ozonem - Sportovní a relaxační zařízení.

Dezinfekce ozonem spolehlivě odstraňuje i zápach a plísně.

Fitness centra, sportovní haly, lázně, sauny apod. mohou mít problémy s pachy, bakteriemi, viry a plísněmi. Pravidelné ozonové ošetření eliminuje riziko infekce. Generátor ozonu efektivně dezinfikuje cvičební zařízení, ničí látky, které kontaminují vnitřní vzduch a veškeré povrchy. Po ošetření ozonovým šokem jsou prostory a cvičební zařízení sterilní a zápachy jsou eliminovány, čímž je zajištěno bezpečné prostředí. Ozonizovaný vzduch lze vhánět přímo do prostoru podniku, případně lze využít napojení na stávající vzduchotechniku. Ozon se po aplikaci rozkládá na čistý kyslík, nasytí místnosti čerstvým vzduchem, který napomáhá k vyššímu sportovnímu výkonu.


Zdravotnictví

Chráníme zdraví ozonem - Zdravotnictví.

Ozonizace je jednou z nejefektivnějších metod dezinfekce, což je zárukou bezpečnosti personálu i pacientů.

Nemocnice a zdravotnická zařízení mají vysoké požadavky na čistotu a sterilitu prostředí. Ozonizace představuje bezdotykovou a velmi účinnou dezinfekci všech druhů povrchů a ovzduší. Po aplikaci se přirozeně rozkládá na čistý kyslík, nezanechává jakékoliv nežádoucí stopy po chemikáliích a tím i snižuje náklady na ostatní dezinfekční prostředky. Ozon se produkuje na místě potřeby, čímž se eliminují další zdroje potřebné pro manipulaci a skladování nebezpečných chemických látek. Ozonizaci lze aplikovat k dezinfekci ordinací, čekáren, nemocničního prádla, vozidel záchranné služby apod. Generátory naší řady jako jediné na trhu produkují ozon v lékařské kvalitě, proto je lze používat i na operačních sálech a k dezinfekci nástrojů. Ozon se v lékařství také aplikuje při léčbě kožních defektů, ve stomatologii a při ozonoterapii.


Voda

Chráníme zdraví ozonem - Voda.

Ozon je mnohonásobně účinnější, než chemické prostředky, bez negativních vlivů na přírodu a zdraví.

Ozonový systém zpracovává a dezinfikuje velké objemy kontaminované vody rychle, efektivně a při nízkých nákladech. Výhodou je plně automatický provoz, minimální nároky na prostor, bezplatná surovina (okolní vzduch) a minimální požadavky na přepravu, skladování a manipulaci. Ozonová technologie se používá pro úpravu vody v čističkách odpadních vod, rybnících, rybích sádkách, akváriích, zoologických zahradách, farmaceutickém průmyslu, plnění vody, akvakultuře, potravinářství, hygieně, v textilním průmyslu atd. Ozon netvoří organické sloučeniny chloru, po aplikaci se beze zbytku rozloží a vodu nasytí čistým kyslíkem. Dezinfekce vody ozonem nevyžaduje použití jakýchkoliv chemikálií, tím je bezpečná pro osoby, životní prostředí a rozvody vody. Jakmile se rozloží, nezanechává v pitné vodě žádnou chuť ani zápach. Odstraňuje vodní parazity, mikroby, organické nečistoty, minimalizuje růst bakterií, eliminuje přenos některých nemocí a redukuje, nebo eliminuje „zelenání“ vody.


Zemědělství

Chráníme zdraví ozonem - Zemědělství.

Ozon představuje moderní technologii v živočišné výrobě a při ošetření plodin.

Ozon ekologicky a efektivně odstraňuje nežádoucí látky z plodin (bakterie, viry, plísně, pesticidy, hormony, postřiky). Může zpomalit růst mikroorganismů, a to jak ve vzduchu, tak na povrchu plodin. Použití ozonizačních technologií přináší v zemědělství i tyto výhody: hubení hmyzu a škůdců ve skladovacích zařízeních (sila apod.), eliminace hnilobných procesů, čištění ovzduší na farmě a okolí, úspora energie při větracích procesech, čištění napajedel a rozvodů vody, zvýšení imunitního systému u chovaných zvířat, omezení konvenčních antibiotik, dezinfekčních prostředků a léčiv, usnadnění extrakce některých těžkých kovů z půdy. Ve vodních plochách může minimalizovat bakteriální růst, snižovat výskyt parazitů, eliminovat přenos některých nemocí a redukovat nebo eliminovat „zelenání“ vody. Ozon se ve vodě rozkládá na čistý kyslík a tím zvyšuje jeho hladinu. Tato voda obohacená kyslíkem podporuje vývoj kořenů rostlin, což zlepšuje jejich zdraví a růst. Ideální využití má při pěstování plodin ve sklenících. EU se zavázala stanovit vysoké standardy pro opětovné použití odpadních vod ve sklenících. Cílem je snížit potřebu pesticidů, zvýšit používání dešťové vody a maximalizovat opětovné použití zavlažovací vody - a to co nejudržitelnějším způsobem. Pomocí ozonu lze ošetřit a znovu použít objem vody, který rostliny neabsorbují, což představuje výrazné úspory na nákladech.


Průmysl

Chráníme zdraví ozonem - Průmysl.

Ozonizační technologie jsou efektivní, šetrné a úsporné v mnoha odvětvích.

V odvětvích průmyslu se ozon díky jeho všestranným vlastnostem používá jako ideální doplněk nebo náhrada tradičních dezinfekčních metod s potenciálem ušetřit velké množství provozních nákladů. Největší využití ozonu je při přípravě léčiv, syntetických maziv a mnoha dalších komerčně užitečných organických sloučenin. Často se používá k ničení mikroorganismů ve zdrojích vzduchu a vody. Ozon má velmi vysoký oxidační potenciál. Průmyslově se ozon využívá k:

 • dezinfekci prádla v nemocnicích, potravinářských továrnách, pečovatelských domovech apod.,
 • dezinfekci vody místo chloru,
 • dezodorizaci vzduchu a povrchů,
 • likvidaci bakterií na potravinách nebo na kontaktních površích,
 • oplachu potravin, které mohou obsahovat pesticidy, hormony, postřiky, bakterie, viry a plísně,
 • hubení hmyzu ve skladovacích prostorách,
 • ničení kvasinek a spórů plísní,
 • výrobě chemických sloučenin chemickou syntézou,
 • čištění a odbarvování textilií,
 • přilnavosti barviv při zpracování plastů,
 • určení doby životnosti vzorků kaučuku,
 • bělení dřevní buničiny při výrobě kvalitního knižního papíru,
 • likvidaci mikroorganismů na čerstvých produktech, jako je ovoce, zelenina, maso, drůbež, ryby a vejce, a suchých produktech, jako jsou obiloviny, luštěniny, koření apod.