O ozonu

O ozonu

Ozon je bezbarvý či světle modrý plyn charakteristické štiplavé vůně. V nízkých koncentracích se vyskytuje ve všech vrstvách atmosféry, nejvíce je zastoupen ve stratosféře v podobě ozonové vrstvy. Hraje mimořádnou úlohu pro pozemský život díky pohlcování ultrafialového záření ze slunce.

Ozon může být produkován fotochemicky s UV světlem nebo s elektrickými výboji (koronovými výboji) v atmosféře naplněné kyslíkem. Vzduch je veden mezi dvěma elektrodami a poté vystaven elektrickým výbojům. Atomy kyslíku se pak částečně atomizují a vytvářejí ozon, když volné molekuly kyslíku reagují s přítomnými molekulami kyslíku.

Díky silným oxidačním účinkům ozonu je jeho využití v praxi široké. Ozon oxiduje organický materiál v bakteriálních membránách, což oslabuje buněčnou stěnu a vede k buněčnému roztržení. Tím je organismus vystaven vnějšímu prostředí, které způsobuje téměř okamžitou smrt buňky. Nejčastější využití ozonu je desinfekční, účinně zabíjí bakterie, parazity, houby, plísně a další mikroby. Standardem ozonizace pro usmrcení většiny mikroorganismů je udržení koncentrace 0,3 ppm po dobu tří minut.

Ozon se následně rozkládá na čistý kyslík a nezanechává na površích, ve vzduchu a vodě jakékoliv nebezpečné látky. Tím je, na rozdíl od chemikálií, šetrný k životnímu prostředí.